ขนาดของกระดาษ

 

ขนาด A0 = 118.8×84 Cm.

ขนาด A1 = 84×59.4 Cm.

ขนาด A2 = 59.4×42 Cm.

ขนาด A3 = 42×29.7 Cm.

ขนาด A4 = 29.7×21 Cm.

ขนาด A5 = 21×14.8 Cm.

ขนาด A6 = 14.8×10.5 Cm.

 


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *