100 ชุดสี ที่นักออกแบบกราฟฟิกห้ามพลาด

สีนับเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างยิ่งในงานออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ การใช้สีที่ดีนั้น จะต้อง สื่อสารอารมณ์ ความรู้สึก สารและแนวคิดที่เราต้องการสื่อได้  แต่การใช้สีให้ดีนั้น ก็ถือว่ายากและเป็นสิ่งที่น่าปวดหัวเหมือนกันสําหรับนักออกแบบกราฟฟิก

01. FRESH & BRIGHT

02. SUBDUED & PROFESSIONAL

03. DARK & EARTHY

04. CRISP & DRAMATIC

05. COOL BLUES

06. OUTDOORSY & NATURAL

07. WATERY BLUE-GREENS

08. PRIMARY COLORS WITH A VIBRANT TWIST

09. REFRESHING & PRETTY

10. PLAYFUL GREENS & BLUES

11. FRESH & ENERGETIC

12. SURF & TURF

13. AUTUMN IN VERMONT

14. ICY BLUES AND GRAYS

15. BIRDS & BERRIES

16. DAY & NIGHT

17. STYLISH & RETRO

18. SHADES OF CITRUS

19. SUNSET TO DUSK

20. BRIGHT & TROPICAL

21. WARM NATURALS

22. BOLD BERRIES

23. SUMMER SUNFLOWER

24. MODERN & CRISP

25. TIMELESS & NAUTICAL

26. NEUTRAL & VERSATILE

27. CHEERFUL BRIGHTS

28. GARDEN FRESH

29. SUMMER BARBEQUE

30. BERRY BLUES

31. LEMONADE STAND

32. SERENE & SPA-LIKE

33. FUN & TROPICAL

34. SPICY NEUTRALS

35. PASTELS

36. BOLD & CULTURED

37. SUNNY CITRUS

38. CRISP COMPLEMENTARY COLORS

39. WARM & RUSTIC

40. NEON NIGHT

41. JEWEL TONES

42. POLISHED & INVITING

43. FRESH GREENS

44. WINTERY REDS

45. SUMMER FIESTA

46. CHOCOLATY BROWNS

47. NATURALLY ELEGANT

48. COZY & WARM

49. VIOLET SUNSET

50. STRAWBERRIES & CREAM

51. GRECIAN HOLIDAY

52. BOLD & BASIC

53. VINEYARD NEUTRALS

54. MODERN & URBAN

55. MISTY GREENS

56. SUNKISSED VILLAGE

57. SUN & SKY

58. AQUA BLUES

59. URBAN OASIS

60. CANDY-COATED BRIGHTS

61. MUTED & ANTIQUE

62. CLASSY & TIMELESS

63. COSMOPOLITAN

64. CHEERFUL & FRIENDLY

65. NIGHTLIFE

66. COASTAL

67. MARITIME BRIGHTS

68. VINTAGE CHARM

69. UNDERSTATED & VERSATILE

70. ARCTIC SUNRISE

71. MEDITERRANEAN AFTERNOON

72. HAZY GRAYS

73. CITY SIGHTS

74. RETRO & RELAXING

75. GREEN FIELDS

76. DISTINCTIVE & UNEXPECTED

77. SLEEK & MODERN

78. ORANGE ACCENT

79. BEYOND BLACK & WHITE

80. SHABBY CHIC NEUTRALS

81. WARM & COOL

82. INDUSTRIAL & IN-CONTROL

83. AUTUMN ORANGES + COMPLEMENTARY NEUTRALS

84. POOL PARTY

85. CLASSIC METALLICS

86. SUBTLE & VERSATILE

87. PROFESSIONAL & TRADITIONAL

88. LIGHT & NATURAL

89. SHADOWY & DRAMATIC

90. GOLDEN AFTERNOON

91. DARK & HANDSOME

92. TECHNOLOGY MEETS NATURE

93. CHEERFUL BLUES + PINK

94. EXOTIC & HIGH-IMPACT

95. BACK TO SCHOOL

96. BRIGHT & PAINTERLY

97. URBAN LIVING

98. 1950S KITCHEN

99. SMOKY PURPLES

100. TRENDY & METROPOLITAN

credit : designschool.canva

 

 


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *