fbpx

20 เทคนิคการสร้างสรรค์ POSTER DESIGN แบบ MINIMALIST

โปสเตอร์ และ ป้ายโฆษณาของคุณ ไม่จำเป็นต้องแต่งเติมให้ดูเยอะเพื่อดึงดูดผู้คนให้สนใจในสินค้าของคุณ อยากให้คุณลองนึกภาพถนนที่วุ่นวายหรือสถานที่ที่คึกคัก ถ้าคุณทําให้ โปสเตอร์ และ ป้ายโฆษณา ของคุณนั้นเรียบง่ายก็จะสามารถเป็นจุดเด่นได้อย่างน่าสนใจ

01. BE CLEVER

การออกแบบ โปสเตอร์ แบบ Minimalist ไม่จําเป็นต้อง อิงกับกริดเสมอไป คือต้องดูองค์ประกอบโดยรวมสังเกตงาน ไม่ว่าจะเป็นภาพพื้นหลังหรือสารที่ต้องการสื่อ แล้วสร้างสรรค์มันออกมาให้ชาญฉลาด

 

02. PLAY WITH TYPE

ตัวอักษรเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในการสื่อสาร นอกจากจะใช้รวมกันเป็นข้อความเนื้อหาแล้ว ตัวอักษรแบบเดี่ยวๆ ยังใช้สื่อสารได้อย่างดี โดยรูปทรงความเรียบง่ายของตัวอักษรนั้นสามารถ link กับรูปร่างต่างๆได้ นับเป็นอีกเทคนิคนึงที่สร้างความเรียบง่ายในงานแบบ Minimalist ได้อย่างดีเลย

 

03. CREATE A MINIMALIST ILLUSTRATION

ลองสร้างภาพประกอบที่เรียบง่าย โดยใช้ฟอร์มเราขาคณิตแบบง่ายๆมาออกแบบใส่ไปบนพื้นหลังของ โปสเตอร์ ก็จะดูเรียบๆเท่ห์ๆดี

 

04. FEATURE CREATIVE COPY

ใช้คําโฆษณาที่ไม่เยอะ แต่ แยบยล มีพลัง แง่คิด คําเดียวหรือประโยคเดียว แบบเอาอยู่ ก็ช่วยให้ผู้ที่ดูงานรู้สึกตาม ก็จะช่วยให้ให้งานดูสะอาดและเรียบง่ายขึ้นแต่ยังสื่อสาร สารที่เราต้องการสื่อได้อย่างดี

05. WHEN ALL ELSE FAILS, GO GEOMETRIC

บางครั้งการทําสิ่งที่เรียบง่าย ดูเหมือนไม่มีอะไร ก็ทําให้งานนั้นดูเท่ห์ขึ้นมาได้ ลองลากเส้น ใส่ ฟอร์มเรขาคณิต บวกกับชุดสีที่สัมพันธ์กันก็จะทําให้งานนั้นออกมาดูดีขึ้นมาได้ แต่ต้องคํานึงถึงสารที่เราต้องการสื่อด้วย

06. PRINT ON BLACK

ลองใช้พื้น โปสเตอร์ สีดําทั้งหมด บวกกับรูปฟอร์มง่ายๆลงไป ก็จะทําให้งานนั้นเรียบง่ายขึ้น เท่ห์ขึ้น

07. CREATE A MINIMALIST SERIES

เวลาออกแบบโปสเตอร์ อย่าจํากัดแค่โปสเตอร์ 1 ชิ้นงาน ลองออกแบบโปสเตอร์ที่มี ภาพประกอบที่เรียบง่าย ที่ดูเข้าชุดกัน ซัก 1 Set 3 ชิ้นงาน ก็จะทําให้การสื่อสารนั้นมีพลังและมีความหลากหลายในการสื่อสารได้มากขึ้น

08. USE YOUR GRID

Grid ถือว่าเป็นหัวใจในการการออกแบบโปสเตอร์เลยก็ว่าได้ Grid เป็นโครงสร้างหลักของการออกแบบงานกราฟิก คนทั่วไปอาจจะเบื่อในความเรียบของ Grid แต่เรานักออกแบบสามารถหลีกเลี่ยงความหน้าเบื่อนี้ได้ โดยการบิดหรือปรับกริด ก็จะทําให้งานออกแบบโปสเตอร์นั้นๆ ดูน่าสนใจมากขึ้นได้

09. BUILD AROUND YOUR PRODUCT

ภาพสินค้าถือเป็นสารหลักที่เราต้องการนําเสนอไปสู่ลูกค้า เราต้องใส่ใจภาพนั้นให้ดีที่สุด การจัดองค์ประกอบของสินค้านั้นต้องดี ต้องสังเกตรูปลักษณ์ รูปฟอร์ม ของสินค้า แล้วดึงจุดเด่นขึ้นมา เชื่อมโยงภาพสินค้ากับองค์ประกอบของงานกราฟิกเข้าด้วยกันให้ลงตัว

10. AIM FOR BALANCE

ความสมดุลของภาพคือองค์ประกอบที่สำคัญในการที่จะทําให้โปสเตอร์นั้นดูน่าสนใจ การเน้นความสมดุลแบบแบ่งครึ่ง และ ปล่อยพื้นที่สีขาวไว้ ไม่ต้องเน้นถ่ายสินค้าให้เต็มๆ ก็ทําให้งานดู เรียบง่ายน่าสนใจเพิ่มขึ้นได้

11. REFERENCE ICONIC IMAGERY

ลองหา ไอเดีย จากภาพที่มีชื่อเสียง แต่มาปรับใหม่ เล่าใหม่ โดยใช้สินค้าของคุณหรือสารที่ต้องการสื่อ ก็จะทําให้โปสเตอร์ของคุณน่าจดจําได้มากขึ้น อย่างในภาพตัวอย่างได้ไอเดียภาพ The Creation of Adam   ของ Michelangelo

12. LETTERFORMS AS DESIGN ELEMENTS

การนําตัวอักษรมาขยายส่วนแล้วครอปแค่บางส่วน โดยเน้นโชว์รูปฟอร์มของตัวอักษร ก็เป็นสิ่งที่ง่ายและน่าสนใจ การเลือกตัวอักษรมาใช้ อาจจะเลือกจากจุดเด่นชื่อย่อของสารที่คุณต้องการสื่อออกไป

13. CAREFULLY SELECT YOUR PHOTOGRAPHS

การเลือกภาพที่เรียบง่าย แต่สื่อสารความหมายได้ลึกซึ้ง ภาพที่เลือกมานั้นช่วยส่งเสริมจัดแบ่งและช่วยเรื่ององค์ประกอบทางการออกแบบได้ยิ่งดี เป็นอีกเทคนิคที่น่าสนใจในการทํา โปสเตอร์แบบ Minimalist

14. POWERFUL VISUALS

ภาพที่ดี แทบไม่ต้องพูดไรให้มากมาย ภาพเดียวเอาอยู่ นักออกแบบควรต้องใส่ใจในการเลือกภาพให้ดีที่สุด เรียบง่ายที่สุด สื่อสารได้ดีที่สุด

15. DON’T NEGLECT WHITESPACE

อย่าลืมว่าพื้นที่สีขาวโดยรอบ ขององค์ประกอบทางการออกแบบก็สามารถสื่อความออกมาได้ ไม่ได้เป็นแค่พื้นหลังสีขาวเฉยๆ นักออกแบบควรต้องใส่ใจในพื้นที่สีขาวนั้นด้วย นอกจากใส่ใจองค์ประกอบทางการออกแบบที่เราเลือกใช้แล้ว

16. STRONG VISUAL CONTRAST

เน้น Contrast ที่ชัดเจนแต่เรียบง่าย คู่สีที่ตัดกัน  ความเข้มอ่อนของสี หรือ รูปฟอร์มที่ต่างกัน

17. COMBINE DESIGN ELEMENTS

ผสานองค์ประกอบในการออกแบบลงไปเล่นกับภาพ ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร หรือ รูปร่างต่างๆ ให้สัมพันธ์เป็นเนื้อเดียวกัน

18. GO TYPE-CENTRIC

เน้นคําที่ต้องการสื่อสารไว้ตรงกลางภาพ ตัดกันกับสีพื้นหลังที่สดใส  โดยใส่องค์ประกอบเส้นที่เรียบง่ายไปยังที่ว่าง เพื่อนําสายตาไปยังข้อความนั้นๆ

19. USE BRIGHT COLORS

โปสเตอร์แบบ Minimalist ไม่จําเป็นต้อง เป็นสีขาวหรือสีดําเสมอไป สามารถใช้คู่สีที่สดใสตัดกัน ก็ดูเรียบง่ายแถมยังสามารถสร้างความน่าสนใจในงานนั้นได้เพิ่มมากขึ้นอีก

20. CREATE A FOCAL POINT

สร้างองค์ประกอบในการออกแบบที่เรียบง่ายขึ้นมา จัดวางไว้ในตําแหน่งให้ต่อเนื่องกันและสัมพันธ์กับภาพพื้นหลัง เพื่อนําสายตาและสร้างความน่าสนใจในภาพนั้นๆให้มากยิ่งขึ้น

credit : designschool.canva.com

https://khaodesign.com/

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.