กำหนด Resolution อย่างไรดี

ในการใช้งานทั่วๆ ไปเรามักกำหนดความละเอียดของงานหรือค่า Resolution อยู่ที่ 100-1150 ppi (pixels/inch) แต่สำหรับการทำงานเกี่วกับเว็บไซค์นั้นเราจำเป็นต้องใช้งานที่มีความละเอียดน้อยเพื่อให้มีการแสดงผลที่รวดเร็ว จึงมักใช้ค่า Resolution = 72 dpi

สำหรับการออกแบบสิ่งพิมพ์เรามักจะกำหนดค่า Resolution อยู่ที่ 300-350 dpi เพราะต้องการความคมชัดในการแสดงผลสูง เช่น งานออกแบบสิ่งพิมพ์ งานนิตรสาร โปสเตอร์ขนาดใหญ่ และสมุดภาพเป็นต้น

ผมขอแนะนำวิธีการกำหนด Resolution กับงานพิมพ์เบื้องต้นดังนี้

ขนาดของชิ้นงานต่ำกว่า ขนาด 100×100 cm. ให้กำหนดที่ 300 dpi

ขนาดของชิ้นงานมากกว่ากว่า ขนาด 100×100 cm. ไม่เกิน 200×300 ให้กำหนดที่ 150 dpi

ขนาดของชิ้นงานมากกว่ากว่า ขนาด 200×300 cm. ไม่เกิน 300×500 ให้กำหนดที่ 100 dpi

ขนาดของชิ้นงานมากกว่า ขนาด 300×500 cm. ให้กำหนดที่ 70 dpi หรือน้อยกว่า

 

หมายเหตุ

  • ทั้งนี้การกำหนดค่า Resolution ข้างบนต้องกำหนดเป็นขนาดงานเท่าของจริงนะครับ ห้ามทำเป็น Scale
  • ในกรณีทำเป็น Scale ขนาดเท่าไรก็แล้วแต่ให้ อัด Resolution ไว้ไม่ควรต่ำกว่า 300 Dpi

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *