การผสมสี

การผสมสีสำหรับนักออกแบบกราฟิกมีอยู่ 2 แบบ คือ CMYK และ RGB

การผสมสีแบบRGB หรือการผสมสีแบบบวก คือการผสมสีของแสงโดยใช้แม่สีเป็นตัวผสมคือ สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน

แบบนี้เราจะพบในกรณีของการผสมสีในโทรทัศน์ จอมอนิเตอร์ ซึ่งเป็นการผสมสีที่จำเป็นสำหรับนักออกแบบเว็บไซด์ ซึ่งจะต้องเตรียมภาพในระบบที่เรียกว่าRGB

การผสมสีแบบCMYK หรือการผสมสีแบบลบ คือการผสมกันของสีชนิดที่สะท้อนออกมาจากตัววัตถุเอง เช่น สีของแร่องค์

ประกอบ โดยเกิดจากหลักการที่ว่าในแสงนั้นมีสีต่างๆ รวมกันอยู่ทุกสีแต่ได้ผสมกันจนเห็นเป็นสีขาว  แล้วเมื่อแสงสีขาวกระทบกับวัตถุที่มีสีวัตถุนั้นก็จะดูดสีทั้งหมดของแสงไว้ และสะท้อนสีที่เหมือนกับตัววัตถุเองออกมาสะท้อนเข้าตามนุษย์ ถ้าเป็นวัตถุสีขาวจะสะท้อนมาทุกสี

 ผสมสี

การผสมสีแบบมีแม่สีคือ สีฟ้าแกมเขียว สีม่วงแดง สีเหลือง ซึ่งเมื่อผสม 3 สีนี้จะเป็นสีดำ เพราะแสงดูดกลืนไว้หมด

หลักการนี้นำไปใช้ในการผสมสีของแม่สี คือ สีฟ้าแกมเขียว สีม่วงแดง สีเหลือง แต่เพิ่มสีดำอีกสีหนึ่งแล้วผสมกันจนเป็นโทนต่างๆ ด้วยการใช้เม็ดสกรีน ทำให้ได้สีสันสมจริงซึ่งเป็นการผสมสีสำหรับนักออกแบบที่เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ ซึ่งจะต้องเตรียมภาพในระบบที่เรียกว่า CMYK

ผสมสี2


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *